Regelgeving en wetten binnen de sportvisserij

Als je aan het vissen bent, gaan je gedachten niet direct uit naar Politiek Den Haag. Toch is er een hele wet aan het vissen gewijd. In de Visserijwet 1963 is het vissen door zowel sport- als beroepsvissers geregeld. In dit artikel komen er puntsgewijs enkele regels voor. Totaal geen overbodige luxe, want een bekeuring is nooit leuk.

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING en aantal hengels

Om in een water te mogen vissen heb je altijd een ‘schriftelijke toestemming’ (visvergunning) van de visrechthebbende nodig. Meestal is dit een lokale hengelsportvereniging, maar op sommige (delen) van de wat grotere plassen, meren, kanalen en rivieren is het soms ook een beroepsvisser. Gelukkig staan de meeste wateren in de Landelijke Lijst van Viswateren die je bij je VISpas krijgt. Kijk altijd goed waar je wel of niet mag vissen en lees ook de voor dat water geldende regels door. Houd je je niet aan die regels, dan staat dat wettelijk gezien gelijk aan het vissen zonder schriftelijke toestemming. Een fikse boete is dan het risico. De schriftelijk toestemming geldt meestal voor maximaal twee hengels, al kun je voor sommige wateren een ‘driehengel vergunning’ kopen. Een spodhengel geldt overigens niet als ‘derde hengel’: er zit geen haak aan en voldoet dus niet aan de definitie van hengel. Heb je een (derde) reservehengel bij je, dan is het raadzaam om deze in een dicht foedraal te hebben of de haak eraf te halen. Doe je dit niet, dan heb je deze hengel ‘voorhanden’ en loop je loop je kans op een boete van 70 tot 100 euro.

Nachtvissen

Momenteel is nachtvissen – vissen in de periode van twee uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst alleen toegestaan in de maanden juni, juli en augustus. Uitzonderingen hierop vormen de wateren waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend (check je vergunning) en de grote rivieren als de Rijn, Maas, Waal en de daarmee in verbinding staande wateren die daar water van afvoeren. Op die wateren mag dus het hele jaar’snachts worden gevist. Diverse hengelsportverenigingen en federaties bieden via een Nachtvispas uitgebreidere nachtvis mogelijkheden en daarin is vaak ook het gebruik van een onderkomen geregeld. Nachtvissen gebeurt vaak vanuit een tentje of onder een paraplu. Dit wordt gezien als wild kamperen.
Deze activiteit is sinds de afschaffing van de Wet Openlucht Recreatie in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van je gemeente geregeld. Bedenk dat waar er wordt gesproken over ‘nachtelijk onderkomen’ hier ook een paraplu of stuk zeil onder vallen. Vergeet de sprookjes over grondzeil in je tent en flappen aan je plu dus maar snel – tenzij dat als beperking in je vergunning staat vermeld. Mocht wild kamperen verboden zijn, dan kun je aan het bestuur van je HSV vragen of zij bij de ontheffing willen vragen.

Controle aan de waterkant

Als je aan het vissen bent, kunnen verschillende mensen je vragen om je vergunning. Zijn dit welke regels er voor jouw Kijk dus ook hiervoor weer goed in je vergunning om te zien
welke regelmensen in uniform, dan hoeven ze zich alleen te legitimeren als je er om vraagt. Mensen ‘inburger’ moeten zich ongevraagd legitimeren. Naast controle door de politie, voeren ook BOA’scontroles uit. Dit heeft niets te maken met een wurgslang, maar het betreft een Bijzonder Opsporings Ambtenaar. Deze heeft vaak alleen voor een bepaalde wet of wetten opsporingsbevoegdheid, zoals een boswachter, ambtenaar van een waterschap of een BOA vaneenhengelsportfederatie. Daarnaast kun je uiteraard ook door een controleur van de hengelsportvereniging worden gecontroleerd.Word je gecontroleerd,
dan ben je verplicht om ‘eerste vordering’ (meteen) je vergunning voor het viswaterwaar je vist te tonen en af te geven aan de controleur. Kun je dit niet omdat je hem thuis hebt laten liggen, dan kun je daar al een boete voor krijgen. Verder moet je meewerken aan de controle.
Dit betekent bijvoorbeeld je hengel(s) ophalen, viskoffer of -tas openmaken, de
visbun in je boot en zelfs de kofferbak van je auto openen. Werk je hier niet aan
mee, dan hangt je een fiksen boete boven het hoofd. Bij recidive (vaker een overtreding plegen) kunnen zelfs je visspullen in beslag worden genomen; maar voordat dit gebeurt moet je het wel erg bont hebben gemaakt. Overigens kan een controleur van een hengelsportvereniging of federatie je VISpas innemen, maar mag de politie dit juist weer niet doen.

Natuurgebieden

Langs het viswater kunnen zich natuurgebieden bevinden. Vaak mag je deze alleen overdag betreden, moet je op de paden blijven en mag je geen begroeiing plat trappen of snoeien. Let er dus op dat je naast de regels in je vergunning ook met deze regels te maken kunt hebben. Het overtreden van regels in een natuurgebied wordt vaak met hoge boetes bestraft;
vooral als je iets beschadigt of afval achterlaat. Maar een echte sportvisser doet dat uiteraard niet.

Gesloten tijden

In de maand maart mag u volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vangt u hiermee een snoek dan moet u deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek). Vangt u een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag u deze snoekbaars houden.
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag u niet met de worm, kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en moet u iedere snoek, snoekbaars of baars die u eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).
Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars en baars) mag u wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag u bovenmaatse snoekbaarzen en baarzen behouden binnen de in de voorwaarden aangegeven aantallen. Snoek moet echter nog steeds direct worden teruggezet (gesloten tijd snoek). Vanaf 1 juli (einde gesloten tijd snoek) zou u wettelijk gezien een snoek mogen behouden. Op grond van de voorwaarden is dit echter vrijwel altijd verboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *