Kieuwrot Karpervissen

Een aantal van jullie hebben een vis gevangen zonder kieuwdeksel en filosofeerden er over wat de oorzaak kan zijn. Hier dan een mogelijk antwoord. Ik hoop jullie hiermee weer van dienst te zijn geweest.

Kieuwrot informatie

  • kiewrot karpervissenNaam veroorzaker: Branchiomyces sanguinis en demigrans.
  • Wetenschappelijke naam : Branchiomycosis
  • Andere namen: Kieuwschimmel.
  • Categorie: Protista, schimmels.

Eigenschappen veroorzaker:

Er zijn 2 variëteiten van deze schimmel die de ziekte veroorzaken, de branchiomyces sanguinis en de branchiomyces demigrans. De eerste tast alleen de bloed-baanweefsels aan, terwijl de tweede vanuit de bloedvaten naar de omliggende weefsels groeit. De schimmels zal het best woekeren in zuurder water met een pH tussen 5.5 en 6.5 en een temperatuur tussen de 25°C en 32°C. De ingewikkelde levenscyclus van deze schimmels is vergelijkbaar met die van een andere schimmels, nl. Saprotegnia die oa huidschimmel veroorzaakt.

De sporen van de schimmel komen vanuit de genecroseerde kieuwen in het vrije water terecht. Eens op de bodem terechtgekomen gaan de vissen (vooral karper en alen) de
sporen naar binnen werken tijdens hun speurtocht naar voedsel en op deze manier passeren de sporen met het water de kieuwen. Op de kieuwen gaat het proces nu verder, de sporen zullen ontkiemen, er worden schimmeldraden gemaakt en deze laatste zullen in het kieuwweefsel doordringen en het doen afsterven.

Dit afsterven gebeurt omdat er obstructies zijn in de bloedvaten en sommige kieuwdelen geen bloedtoevoer krijgen en gaan rotten. De afgestorven deeltjes van de kieuwen komen, samen met de sporen opnieuw in het water terecht en de cyclus kan herbeginnen.

Uitwendige tekens

In een eerste stadium worden de vissen lusteloos, verdwijnt de eetlust en blijven ze stil rondhangen, meestal aan de oppervlakte. Hoe verder het stadium, hoe meer necrose en
hoe zieker de vis zal worden. Tenslotte gaat de vis ademhalingsproblemen krijgen en naar lucht happen. De zwamvlokken zullen in deze fase ook goed te zien zijn op de kieuwen.

Inwendige tekens: Aantasting van kieuwen.

Aangetaste kieuwen van een karper.

Overdracht: Via het spore-systeem van de schimmel.
Besmettingsgevaar: Redelijk groot. De ziekte kent een snel verloop en de tekens zijn pas laattijdig te bemerken.

Behandeling

In de handel zijn er verschillende producten te koop, maar door de cyclus van de schimmel is de ziekte redelijk moeilijk behandelbaar, zeker door de laattijdige symptomen.
In aquaria kan men de temperatuur misschien doen dalen en extra zuurstof in het water brengen. Indien men de ziekte tijdig opmerkt is de kans op genezing het grootst.

Mortaliteit

Gezien het snelle verloop van de ziekte kan men een hoog sterftecijfer verwachten. In enkele dagen tijd, vooral bij warmer water, kan deze ziekte doorbreken en veel schade
aanrichten. Vaak gaan er vissen dood zonder zichtbare uitwendige tekens.

Dit artikel is geschreven door Rolff van Ewijk, Flevobaits.nl.

1 Response to Kieuwrot Karpervissen

  1. Bart Merkelbach schreef:

    Heb een vijver met natuurlijke beplanting en filterinstallatie met inhoud van ongeveer 7 m3. Vijver is “bevolkt” met goudvissen, winde’s , goudkarpers (65 cm) koi karpers van ongeveer 40 cm. Op enig moment zag ik de karpers bij de terugloop van de filteruitlaat liggen. N a2 dagen 2 dode karpers en de rest was ook lusteloos. Hierop naar een deskundige gegaan welke ook handelaar is in ( goud)vissen koi karpers en dergelijke. Na uitleg gaf hij meteen aan dat het hier vrijwel zeker kieuwrot betrof.
    Advies, hij gaf mij een (medicijn) welke ik om de twee dagen aan het nagenoeg geheel ververste water moest toevoegen, Resultaat in de dagen erna nog twee dode karpers. Daarna werden de vissen weer wat levendiger en begonnen ook wat te eten. Inmiddels geen dode vissen meer en weer een bijna normaal vijverleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *